Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským

Kotková, Radomila
book, ISBN: 978-80-246-3640-5