Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

(Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci

Lasák, Jan
article