Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby

Púry, František
article