Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Právo dítěte znát svůj původ v intencích tzv. druhé domněnky otcovství

Vašnovská, Michaela
book