Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Zapletalová, Lenka
book