Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Metody integrace žáka s tělesným postižením do tělesné výchovy

Vařeková, Jitka
article