Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Antická tělesná cvičení a systémy výchovy jako inspirativní ideje výchovy k rytířství

Kouřil, Jiří
book