Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Edukace a její vliv na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Císař, Radek
book