Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením

Ťoková, Kristina
book