Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Aktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného

Zelíková, Tereza
book