Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

journal

Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí

Damohorský, Milan
journal, ISBN: 978-80-246-2091-6