Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Biosociální proměnné pohybové aktivity dospělých obyvatel vybraných metropolí České republiky

Sigmund, Erik
article