Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Osobní a majetková práva manželů v současném českém právu

Čerešňáková, Martina
book