Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Státoprávní názory Karla Havlíčka v údobí Slovanského sjezdu 1848

Šamberger, Zdeněk
article