Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

cartography (maps)

Asociace mezi pohybovou aktivitou, tělesnou zdatností a zastavěným prostředím u adolescentů

Rubín, Lukáš
cartography (maps)