Number of the records: 1  

Hodnocení somatického vývoje dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů

 1. Title statementHodnocení somatického vývoje dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů [rukopis] / Klára Pištěcká
  Additional Variant TitlesHodnocení somatického vývoje dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů
  Personal name Pištěcká, Klára, (dissertant)
  Translated titleEvaluation of the child of somatic development relationship to the effect of the exogenous influences
  Issue data2019
  Phys.des.99 s. : il., grafy, schémata, tab. + DVD ROM
  NoteOponent Petr Zemánek. Ved. práce Kristína Tománková
  Another responsib. Zemánek, Petr, (opponent)
  Tománková, Kristína (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords Somatický vývoj * antropometrie * sekulární trend * životní styl * pohybová aktivita * stravování * Somatic development * anthropometry * secular trend * lifestyle * physical activity * eating habits
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00226403-293856235.pdf461.3 MB17.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00226403-ved-200344617.docxPosudek vedoucího
  00226403-opon-133638920.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00226403-prubeh-693329037.pdf31.01.201817.04.201923.05.20191Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na somatický vývoj dítěte ve vazbě na působení vybraných exogenních faktorů se zaměřením na výživu, pohybovou aktivitu a druh lidského sídla. V práci je charakterizováno období vývoje dítěte staršího školního věku z bio-psycho-sociálního aspektu. Dále je popsána pohybová aktivita a výživa a jejich vliv na zdraví a somatický vývoj dítěte. Praktická část obsahuje výsledky dotazníku a antropometrického měření. Získané hodnoty jsou porovnány s ohledem na věk, pohlaví a druhu lidského sídla, a také s referenčními hodnotami z roku 2001, což bylo hlavním cílem diplomové práce.The diploma thesis focuses on the somatic development of a child in relation to the influence of selected exogenous factors such as nutrition, physical activity along with the kind of human settlement. The diploma thesis describes the period of development of an older school age child from the bio-psycho-social aspect. It also describes physical activity and nutrition and their influence on health and somatic development of the child. The practical part of the diploma thesis contains the results of questionnaire and anthropometric measurement. The obtained figures are compared with respect to age, sex and type of human settlement as well as with reference figures from the year 2001, which was the main aim of the diploma thesis.

Number of the records: 1