Number of the records: 1  

Právo dítěte znát svůj původ v intencích tzv. druhé domněnky otcovství

 1. Title statementPrávo dítěte znát svůj původ v intencích tzv. druhé domněnky otcovství [rukopis] / Michaela Vašnovská
  Additional Variant TitlesPrávo dítěte znát svůj původ v kontextu tzv. druhé domněnky otcovství
  Personal name Vašnovská, Michaela (dissertant)
  Translated titleThe right of the child to know its origins in the context of the second argument
  Issue data2017
  Phys.des.45 s. (90 406 znaků)
  NoteOponent Lenka Westphalová. Ved. práce Renáta Šínová
  Another responsib. Westphalová, Lenka (opponent)
  Šínová, Renáta (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords Dítě * domněnka otcovství * otcovství * popření otcovství * žaloba o určení otcovství * souhlasné prohlášení * zájem dítěte * Child * presumption of the paternity * paternity * denial of paternity * paternity suit * affirmative declaration * interest of the child
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00201511-471295835.docx2595.3 KB29.05.2017
  PosudekTyp posudku
  00201511-ved-635339900.docxPosudek vedoucího
  00201511-opon-623238203.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00201511-prubeh-273916329.pdf31.03.201529.05.201707.06.20172Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá právem dítěte znát svůj původ v intencích druhé domněnky otcovství. Zabývá se nejen procesem určení a popření otcovství k dítěti souhlasným prohlášením, ale i lidskoprávními aspekty ochrany zájmu dítěte. V první kapitole se věnuji historickému vývoji právní úpravy tzv. druhé domněnky otcovství. Druhá kapitola se věnuje ochraně práv dítěte a právu znát svůj původ. Ve třetí kapitole se věnuji druhé domněnce otcovství jako souhlasnému prohlášení matky a muže, který má být určen otcem dítěte, a jednotlivými předpoklady pro toto určení otcovství. Následuje čtvrtá kapitola, kde se zabývám již samotným určením otcovství v rámci druhé domněnky a odlišnostmi od běžného souhlasného prohlášení v případě dítěte nenarozeného, ale již počatého, nebo pokud jde o nezletilého otce či zletilého otce, který je omezen ve svéprávnosti. V poslední kapitole se již zabývám především hmotněprávní úpravou popření otcovství v rámci druhé domněnky.The diploma thesis deals with the right of the child to know its origin within the second presumption of fatherhood. It deals not only with the process of determination and denial of paternity to the child by consent, but also with the human rights aspects of protecting the interest of the child. In the first chapter I deal with the historical development of the legal regulation of the so-called Second Presumption of Paternity. The second chapter deals with the protection of children's rights and the right to know their origin. he third chapter is devoted to the second presumption of paternity as consenting declaration of the mother and the man who is to be determined by the child's father, and the various prerequisites for the establishment of paternity. This is followed by the fourth chapter, which deals with the determination of paternity as a second presumption and with the differences from the common assent statement in the case of an unborn but already conceived child or of a minor father or a minor father who is limited in its own right. In the last chapter, I am dealing with the substantive law of denial of fatherhood in the second presumption.

Number of the records: 1