Number of the records: 1  

Structural geology

  1. FOSSEN, Haakon. Structural geology. Second edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-107-05764-7.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Structural geology