Number of the records: 1  

Jawetz, Melnick, & Adelberg's medical microbiology

  1. CARROLL, Karen C. et al. Jawetz, Melnick, & Adelberg's medical microbiology. Twenty-seventh edition. New York : McGraw-Hill Education, [2016]©2016. A Lange medical book. ISBN 978-1-25-925534-2.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Jawetz, Melnick, & Adelberg's medical microbiology