Number of the records: 1  

Complete guide to foam rolling

  1. STULL, Kyle. Complete guide to foam rolling. Champaign, IL : Human Kinetics, [2018]©2018. ISBN 978-1-4925-4560-6.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.