Number of the records: 1  

112

  1. 112 : odborný časopis požární ochrany integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha : MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2002- [Plné texty 2002-]. Available on Internet: <http://www.hzscr.cz/clanek/archiv-casopisu-112-doplnen-o-pdf-soubor-roku-2015-ke-stazeni.aspx> ISSN 12137057.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    112