Number of the records: 1  

Sport a pohyb v životě seniorů

  1. SLEPIČKA, Pavel - MUDRÁK, Jiří - SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a pohyb v životě seniorů. Vydání první. Praha : Karolinum, 2015. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1338009> ISBN 9788024631202.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1