Number of the records: 1  

Role policie a armády v Evropské unii

  1. WEISS, Tomáš. Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky. Prague : Karolinum, [2014]©2014. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=988935> ISBN 978-80-246-2388-7.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1