Number of the records: 1  

Approaches and strategies in next generation science learning

  1. Approaches and strategies in next generation science learning. Hershey, PA : Information Science Reference, [2013]©2013. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=483393> ISBN 9781466628106.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1