Number of the records: 1  

Outcome-based science, technology, engineering, and mathematics education

  1. Outcome-based science, technology, engineering, and mathematics education : innovative practices. Hershey, Pa. : IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA), [2012]©2012. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=463568> ISBN 9781466618107.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1