Number of the records: 1  

Return to the sea

  1. BERTA, Annalisa. Return to the sea : the life and evolutionary times of marine mammals. First edition. Berkeley, CA : University of California Press, 2012. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=458282> ISBN 9780520951440.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1