Number of the records: 1  

Handbook of analytical validation

  1. SWARTZ, Michael. Handbook of analytical validation. Hoboken : CRC Press, 2012. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=452076> ISBN 9781420014488.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1