Number of the records: 1  

Golf for dummies

  1. MCCORD, Gary - SMART, Tony. Golf for dummies [elektronický zdroj. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2012. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=450072> ISBN 9781119943785.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1