Number of the records: 1  

Dolphin confidential

  1. BEARZI, Maddalena. Dolphin confidential : confessions of a field biologist. Chicago ; London : The University of Chicago Press, [2012]©2012. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=438278> ISBN 9780226040189.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1