Number of the records: 1  

Origin, ideology and transformation of political parties

  1. HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír. Origin, ideology and transformation of political parties : East-Central and Western Europe compared. Burlington, VT : Ashgate, 2010. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=389098> ISBN 9780754696612.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.