Number of the records: 1  

Slavica Olomucensia

  1. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Slavica Olomucensia. VI. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica; 56.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    journal

    journal

Number of the records: 1