Number of the records: 1  

Organická chemie

  1. KALFUS, Karel. Organická chemie. III, Laboratorní cvičení. Vyd. 2., přeprac. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1978.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1