Number of the records: 1  

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

  1. Univerzita Palackého. Právnická fakulta. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. 3. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Iuridica. (Iuridica); 2001/3. ISSN 1212107X.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    journal

    journal

Number of the records: 1