Number of the records: 1  

Hudební nauka. [Díl] 2, Učebnice hudební nauky a intonace pro 4. až 7. ročník I. cyklu a II. cyklus lidových škol umění

  1. DOLINSKÝ, Antonín. Hudební nauka. [Díl] 2, Učebnice hudební nauky a intonace pro 4. až 7. ročník I. cyklu a II. cyklus lidových škol umění. 4. vyd. Praha : Supraphon, 1968.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.