Number of the records: 1  

Government and pressure groups in Britain

  1. JORDAN, A. G. - RICHARDSON, J. J. Government and pressure groups in Britain. Oxford : Clarendon Press, 1987. ISBN 0198761678.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.