Number of the records: 1  

The geography of the world economy

  1. AGNEW, John A. - KNOX, Paul L. The geography of the world economy : an introduction to economic geography. 3rd ed. London : Edward Arnold, 1998. ISBN 0340706120.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    The geography of the world economy