Number of the records: 1  
  1. BARTON, Nicholas H. et al. Evolution. Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, c2007. ISBN 9780879696849.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.