Number of the records: 1  

Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky

  1. Národní knihovna České republiky. Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky. 2., dopl. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. Standardizace; č. 27. ISBN 12117366.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1