Number of the records: 1  

Dějiny středověku

  1. PETRÁČEK, K. et al. Dějiny středověku. 1. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství)Světové dějiny (Státní pedagogické nakladatelství); sv. 2.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1