Number of the records: 1  

Dějiny a literatura zpěvu

  1. MAJTNER, Jaroslav. Dějiny a literatura zpěvu. 4. díl. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 978-80-244-1579-6.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.