Number of the records: 1  

České lidové tance

  1. BINDEROVÁ, Eva. České lidové tance : pro I. až VIII. ročník hudební a taneční školy. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. Učebnice pro střední školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 8004239471.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.