Number of the records: 1  
  1. SCHRÖDINGER, Erwin. Co je život?. Vyd. 1. V Brně : Vutium, 2004. Quantum; sv. 2. ISBN 8021426128.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Co je život?

Number of the records: 1