Number of the records: 1  

Boje o minulost

  1. ŽÁČEK, Pavel. Boje o minulost : deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí - pokus o předběžnou bilanci. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2000. ISBN 808594748X.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Boje o minulost