Number of the records: 1  

Blaming the victim SR100001333

  1. RYAN, William. Blaming the victim SR100001333. Rev., updated ed. New York : Vintage Books, c1976. Vintage Book; V-226. ISBN 0394717627.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.