Number of the records: 1  

Applied scanning probe methods

  1. Applied scanning probe methods. VII, Biomimetics and industrial applications. Heidelberg ; Berlin ; New York : Springer Verlag, c2007. Nanoscience and technology. ISBN 14344904.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.