Number of the records: 1  

Annual report on the state of the drugs problem in the European Union 2001

  1. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Annual report on the state of the drugs problem in the European Union 2001. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. ISBN 9291681148.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.