Number of the records: 1  

Adapted aquatics programming

  1. GAYLE, G. William - LEPORE, Monica - STEVENS, Shawn F. Adapted aquatics programming : a professional guide. Champaign : Human Kinetics, 1998. ISBN 0880116951.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.