Number of the records: 1  

ABC daně z příjmu fyzických osob a související problematika

  1. ŠIMÁK, Pavel - PIKAL, Václav. ABC daně z příjmu fyzických osob a související problematika. Praha : Linde, 2000. ISBN 8086131106.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.