Number of the records: 1  

Analýza stravovacích zvyklostí pedagogů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

  1. ČERVENKOVÁ, Zuzana (disert.). Analýza stravovacích zvyklostí pedagogů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice [rukopis]. 2011. Diplomová práce -- Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2011.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1