Number of the records: 1  

Hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem

  1. ZEISBERGEROVÁ, Ilona (disert.). Hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem [rukopis]. 2007. Diplomová práce -- Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2007.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1